Ограничена отговорност

Цялата информация и съдържание на този сайт или получена чрез него се предоставя на база „както е” и е без гаранция от какъвто и да е характер.

Нищо на този сайт, или в документи, достъпни чрез него не е предназначено да бъде правен или професионален съвет. Потребителите не трябва да разчитат на каквато и да е информация, съдържаща се в този сайт или в документи, които са достъпни чрез него, като правен или професионален съвет.

Съдържанието на този сайт е защитено с авторско право. Адвокатско дружество „Пенев” дава разрешение на потребителите да правят копия за собствени нужди, но не и за публикации.

Адвокатско дружество „Пенев” се стреми максимално да поддържа информацията на този сайт актуална, но могат да възникнат грешки. Потребители са запознати, че този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности или че неговото посещение може да доведе до щети на системата и операциите на потребителите.

Този уеб сайт не е предназначен да бъде реклама на правни услуги или да служи за привличане на клиенти освен в тези държави, където специфични нормативни актове регулиращи практикуването на право дават определение за реклама, което включва и уеб сайтове.

Ако някоя част от този отказ от отговорност се счете за невалидна, то останалите части продължават да бъдат валидни и изпълними.