Местоположение

За да предоставим необходимото на нашите клиенти всеобхватно правно обслужване, сме разработили мрежа с три офиса в най-големите регионални бизнес центрове в България (София, Пловдив, Варна) и поддържаме отлични контакти с местни кантори в различни градове от страната. Нашите партньори поддържат надеждни отношения с местните администрации и професионално се справят с препятствията в лабиринта от местни правила и разпоредби.  

За да отговорим максимално  на необходимостите на нашите клиенти, работата ни е подпомагана от офис в Лондон, Великобритания.

За координати, моля вижте раздел Контакти.

Екип

Гордеем се с това, че нашият екип се състои от не само опитни, но и иновативно мислещи адвокати.

Нашият екип се състои от трима високо квалифицирани адвокати, партньори, всеки от които ръководи малък епик от добре подготвени и мотивирани професионалисти. Адвокатското дружество се ръководи от управляващия партньор адв. Сергей Пенев, който има над 20 години опит в областта на корпоративното право, представлявайки водещи международни и български клиенти. Г-н Сергей Пенев е и гост-преподавател в Johns Hopkins University, Вашингтон, САЩ.

В Адвокатско дружество „Пенев” работят адвокати и помощен екип с опит вразнообразни образователни, професионални и културни среди. Нашите сътрудници владеят основните европейски езици, като проявяват толерантност към националните и културните различия, което е ценно качество в отношенията адвокат-клиент.

Членства и стратегически партньорства

Членства

Стратегическите партньорства и свързаните с това други форми на бизнес сътрудничество са от съществено значение не само за нашия бизнес, но най-вече за успеха на нашите клиенти.
За повече от двадесет години от основаването си, адвокатско дружество „Пенев” членува в различни национални и международни организации като:

  • Американската търговско-промишлена камара;
  • Германо-българската търговско-промишлена камара;
  • Гръцко-българската търговско-промишлена камара;
  • Българска инвестиционно-информационна мрежа;
  • Българо-руска търговска промишлена палата.

В процеса на ежедневната си професионална дейност поддържаме отлични делови отношения с регулаторите в секторите енергетика, телекомуникации, медии, конкуренция и др. Не на последно място, нашият екип, с цел подобряване на бизнес средата в България, чрез своя професионализъм и висока компетентност, многократно участва и консултира законодателните органи в процесите по изготвянето ново и подобряването на съществуващото законодателство.  

Стратегически партньорства

Сътрудничим си с големи юридически кантори като Clifford Chance и Baker & McKenzie по различни проекти, за да предоставим персонализиран съвет на глобални корпорации и да отговорим на техните нужди в световен аспект. Често сме консултанти на адвокати от тези фирми по въпроси свързани с приложението на българското право, недвижимите имоти, телекомуникациите, енергетиката, банковото дело и финансите. Нашият екип, асоциираните адвокати, с които работим и стратегическите партньорства са от основно значение за качественото изпълнение на изискванията на нашите клиенти и за успеха на нашето дружество.

Принос

Екипът ни участва с публикации в световноизвестни правни списания като Martindale-Hubbell Law Directory, Global Competition Review, Corporate INTL – Guide to Dispute Resolution (Litigation & Arbitration) and Getting the Deal Through Guide. Изготвяли сме материали и за Clifford Chance Guide to Employment Law за България.

Корпоративно управление

Нашата ангажираност и придържане към принципа на устойчивото развитие се състои в адекватността на съветите, които ежедневно предлагаме на нашите клиенти. Вярваме, че работата ни дава рядката възможност, но и отговорност, да развиваме и подпомагаме дейността на нашите клиенти – от малки корпоративни сдружения до по-големи корпорации в цялата страна.

Корпоративното ни управление е базирано на основните ценности в управлението на нашето дружество и то намира пряко отражение в ежедневната дейност на сътрудниците и служителите ни.
 
Стремим се да съчетаем корпоративното развитие с полза за обществото, както в работата с клиенти,  така и в цялостната ни дейност. Целта ни е оптималното комбиниране на иновативни стратегии и устойчиви решения.   
 
Независимо от участието ни в множество различни проекти, ние оставаме напълно отдадени на принципа да предоставяме на клиентите си „правилните” решения. 

Послание от нашия Управляващ партньор

Адвокатско дружество „Пенев“ започва своята дейност през 1992 година и от тогава насетне то бива постоянно класирано сред водещите дружества предоставящи юридически услуги в България. В основата на нашия успех е екипът от опитни юристи с международни квалификации, които са признати както от местни, така и от чуждестранни клиенти за това, че винаги съчетават бизнес прагматизъм с висок стандарт на работа при предоставянето на правни консултации.

Вярваме, че успехът в нашия бизнес идва от постоянното предлагане на качество и отговорност – два основни принципа, които са неизменна част от нашата работа. Като управляващ партньор аз ще продължа да отстоявам тези основни принципи, които ни помагат да се развиваме и ни дават възможност на бъдем лидер на пазара вече повече от 20 години.

Ангажираме се с това, да спомогнем за успеха на нашите клиенти и работим, за да постигнем техните бизнес цели, като предлагаме най-високо качество правни услуги и задълбочени познания в съответната област.

Високо ценя всички наши клиенти, партньори и служители и във връзка с това искам да им благодаря за тяхната лоялност и преданост през последните две десетилетия.

Имам удоволствието да обявя откриването на нашия обновен уебсайт, олицетворяващ ориентираната към бъдещето ни мисия и ангажираността на дружеството и Ви каня да разгледате професионалните услуги, които нашето адвокатско дружество е готово да Ви предложи.
 
На ваше разположение съм да обсъдим вашите правни интереси и бизнес изисквания.

Сергей Пенев,

Управляващ партньор

Основни ценности

От създаването си Адвокатско дружество „Пенев” се ръководи от водещи за нашия подход към всекидневната работа и професионалната етика, основни ценности, към които се придържаме през всичките 20 години професионалната ни дейност. Твърдо вярваме, че успехът ни се дължи на високото качество на предлаганите услуги, отзивчивостта и екипната работа, които са неизменна част от всеки случй, което поемаме и всеки съвет, който даваме.

В основата на нашата фирма и нашата работа лежи комбинация от ценности и поведение, към които се придържаме:

  • КАЧЕСТВО – предлагаме най-доброто от нашите ресурси, за да доставим на клиента най-добрата услуга. Използваме най-добрите ресурси, за да предоставим несравнимо по своето качество правно обслужване на всеки клиент. Качеството на всеки съвет е широко признато като уникално за всеки клиент и различно сред останалите.

  • ДОСТЪПНОСТ – достъпността на нашите услуги и отзивчивостта на екипа ни помага да постигнем целите на нашите клиенти по икономичен и ефективен начин и ни дава възможност на допринисем за реализирането им.

  • ЛОЯЛНОСТ и КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ – Ценим нашите клиенти и поддържаме стабилни дългосрочни бизнес отношения с тях, които ни помагат да изградим професионална и благоприятна за развитие среда. Стриктно се придържаме към принципите на конфиденциалност, дискретност и неприкосновеност на личния живот.

  • ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД – Ценим творческите решения и нестандартния подход към решаване на проблемите. Прилагаме нашия опит и специализирани познания за постигане на креативни и работещи решения по отношение на всеки възложен ни казус.